Terorizem, represija, varnost, svoboščine

Ideološki mehanizmi vojne “proti teorizmu” in reprodukcija kapitalizma

Eden izmed glavnih občih krajev, topoi, razpravljanja o “terorizmu” je alternativa “varnost ali svoboda”. To je alternativa vrste “denar ali življenje”: če izberete življenje, boste imeli življenje brez denarja; če se odločite za denar, boste zgubili oboje. Prav tako pri tej alternativi: če se odločite za varnost, boste imeli varnost brez svobode; če izberete svobodo, ne boste imeli ne svobode ne varnosti. Te izsiljevalske alternative so pogost ideološki mehanizem.

Za sedanje razpravljanje o terorizmu je značilno, da je skrajnje abstraktno in nabreklo moralistično, celo teološko: očitno je, da v teh razpravah ne gre za tisto, kar pokriva sicer ideološki izraz “terorizem”, temveč za nekaj drugega. Drugače tudi ne bi govorili o “terorizmu”, ki zadeva zgolj način nekega delovanja in je potemtakem le površen in abstrakten predmet razprave – pač pa bi govorili o čem drugem. Za kaj torej gre, ko govorijo in pišejo o “terorizmu”? Natančneje: ker gre očitno za ideološki govor, torej za prakso, ki vzpostavlja ali ohranja neko “družbeno vez” – kakšni so učinki tega ideološkega govora, kakšno vrsto “družbenih vezi” vzpostavlja ali obnavlja?

“Svoboda” je nekaj, kar naj bi …