Šolski projekt, ki nas je koval v zvezde

Šolski projekt, ki nas je koval v zvezde

Šolsko leto je že v polnem zagonu, na študijo je ravno minilo prvo izpitno obdobje, ocene so vpisane, sedaj pa se pripravljamo na šolski projekt, pri katerem je smisel delo v skupinah. Profesorji so nas razdelili v več skupin, vsaka pa ima do 6 članic. Namen projekta je medsebojno sodelovanje in seveda priprava, ter predstavitev po najboljših zmožnostih. Na razpolago je bilo več tem, vse pa so bile povezane s pokrajino in kulturno dediščino posameznega kraja. Naša skupina je za projekt izbrala tematiko, ki se nanaša na lokalni pokrajinski muzej, o katerem bi se dalo veliko povedati, še večja prednost pa je, da našo skupino sestavljajo samo domačini in veliko vedo o pokrajinskih značilnostih domačega kraja, zato nam bo ta naloga še toliko lažja in nam jo bo uspelo uspešno opraviti.

Izdelava in urejanje

Vso zbrano gradivo, ki nam ga je uspelo skozi čas trajanja priprave na predstavitev projekta, smo za tem zelo natančno pregledali in moteče elemente izločili. Komponente nato smo začeli povezovati med seboj, na različna poglavja pa smo nalepili etikete, za boljši pregled. Gradivo, ki je prišlo v ožji izbor, smo nato uredili, tako da si je sledilo v časovnem zaporedji in ga dodali na prosojnice. Etikete tako niso bile več v uporabi, saj je bila naša predstavitev digitalna. Ob zaključku smo naš izdelek še dobro pregledali in odpravili napake, nato pa smo pričeli s pripravljanjem na predstavitev. Dan D je prispel, vsi smo bili pripravljeni…

Sodelovanje in priprava gradiva

Združili smo vse svoje moči in se lotili dela. Vsak je poprijel za svojo nalogo in kar hitro smo se znašli na točki, ko je bilo vsega zbranega gradiva dovolj. Nekateri so se osredotočili na zgodovino muzeja in njegov nastanek, oziroma ustanovitev, drugi so se bolj ukvarjali s sedanjim delovanjem in načrti za prihodnost, nekateri pa so ga celo obiskali in ga podrobneje opisali, ter navedli vse elemente, ki se nahajajo v njem, poleg tega pa so poskrbeli še za slikovno gradivo, ki bo samo popestrilo našo predstavitev, to pa bi lahko morebitno pripomoglo k boljši oceni ter boljšemu vtisu pred ostalimi študenti.

Dan D

Zbudili smo se zgodaj in skupinsko še enkrat prešli naš projekt, bilo je uspešno, nato pa smo se odpravili na univerzo. Prišli smo na vrsto, imeli smo tremo, vendarle pa nam je na koncu uspelo vse skupaj povedati in predstaviti brez ene same napake, naša predstavitev pa je bila najboljša izmed vseh in tako smo osvojili nagrado za najboljši projekt, ta pa je pomenila potovanje v Turčijo. Bili smo zelo veseli in upali, da nam tak dosežek uspe še kdaj, saj smo kot ekipa delovali zelo aktivno in sinhrono.

 

Leave a Comment